Možnosti svozu TKO v jednotlivých oblastech

Legenda:
  Svozce SOMPO, a.s., provoz Hrádek u Pacova
  Svozce Technické služby Humpolec
  Svozce Jiří Netoušek
  Oblasti neoznačené barvou si zajišťují svoz mimo společnost SOMPO, a.s.
   
 
zvětšit mapku - mapka 2  

Veškeré smlouvy pro subjekty s IČ na svoz TKO nezajišťují obce, ale je nutno je zajistit prostřednictvím obchodního oddělení SOMPO, a.s.

Svozce SOMPO, a.s.

V celé oblasti je možno použít kulaté plechové popelnice 110 litrů, plastové popelnice 120 a 240 litrů, pytle, kontejnery 1100 litrů nebo kontejnery 600 litrů.

Svozce Technické služby Humpolec

V celé oblasti je možno použít kulaté plechové popelnice 110 litrů, plastové popelnice 120 a 240 litrů, pytle, kontejnery 1100 litrů nebo kontejnery 600 litrů.

Svozce Jiří Netoušek

kulaté plechové popelnice 110 litrů, plastové popelnice 120 a 240 litrů, pytle, kontejnery 1100 litrů nebo kontejnery 600 litrů.

Upozornění:

Pokud uživatel popelnice topí pevnými palivy, je nutno zvážit vhodnost plastové popelnice, které nejsou vhodné pro horký popel a v kombinaci ohřátí popelnice horkým popelem s jeho váhou může dojít při vysypávání k deformaci nádoby, případně i k jejímu zničení ! Za takto vzniklé škody nemůže nést svozová firma odpovědnost.

Upozorňujeme na skutečnost, že dle výrobce má plastová 120 litrová popelnice nosnost max. 60 kg !! Při naplnění jinými odpady než odpadem komunálním (např. stavební sutě, zemina,....) může při vysypávání dojít k deformaci popelnice (nejde zavřít nebo otevřít víko) nebo až k utržení ucha! Protože v takovém případě jde o nedodržení podmínek pro svoz odpadů, SOMPO, a.s. nenese odpovědnost za takto vzniklé škody.

Svoz z pytlů (originální pytle SOMPO) je prováděn z přechodných stanovišť (letní tábory skautů, pionýrů, apod.) nebo u občanů tam, kde to je povoleno vyhláškou příslušné obce (rekreanti, chalupáři).