SBĚRNÉ DVORY

Božejov
ve schvalovacím řízení

Bratřice
Sběrný dvůr je v levé části budovy bývalé školy.
Lze odevzdat elektroodpad a nebezpečný odpad. Na objemný odpad je kontejner u Černého rybníka.
Pouze pro vlastní občany.
Otevírací doba - vlastně stále, v budově školy bydlí nájemník, který případně místnost na odpad otevře. 
kontakt na provozovatele/správce/obsluhu: Obec Bratřice, pan starosta Zdeněk Zeman, tel. 773 989 477.
Pro naše občany jsou uvedené odpady zdarma.

Černovice
http://www.mestocernovice.cz/nakladani-s-odpady/sberny-dvur-cernovice/

Humpolec
http://www.tshumpolec.cz/63-Odpadove-hospodarstvi/

Jiřice
elektrošrot vč. zářivek, železný šrot – zdarma
Místní: nebezpečný odpad zdarma (pokud mají zaplacen poplatek za popelnici)
Obec Jiřice nemá klasický "Sběrný dvůr", ale úložiště odpadů za obecním úřadem je vedeno jako "sběrné místo" a je zapsáno v seznamu Asekolu i Elektrowinu, se kterými má obec uzavřenu smlouvu.
Místní občané a chalupáři mohou odevzdávat železný šrot, neboezpečný odpad, zářivkové trubice a veškeré elektrospotřebiče zdarma (musí mít zaplacen poplatek za likvidaci odpadu na příslušný rok), pro ostatní zájemce umožňujeme uložení pouze elektrospotřebičů a autobaterií - rovněž zdarma.
Sběrné místo je otevřeno v pracovní dny v době od 8.00 - 15.00 hodin, zájemce o uložení se nahlásí v kanceláři obecního úřadu a následně mu bude umožněno uložení uvedených odpadů. V žádném případě není možno ukládat velkoobjemový odpad, penumatiky, ohřívače vody a nebezpečný odpad pro cizí zájemce!!!

Kontakt:
Obecní úřad Jiřice, Jiřice čp. 17, 396 01 p. Humpolec, tel. 565 533136, mail: jirice@atlas.cz

Mezilesí
Sbírá se jen elektrošrot pro občany obce. Odpad možno uložit po tel. domluvě s p. Adamovským (tel. 721858739).

Nová Cerekev
http://www.novacerekev.cz/sberny-dvur/ms-5455/p1=5455

Pacov
http://www.mestopacov.cz/organizace-zrizovane-mestem/lesotech-s-dot-r-o

Počátky
sběrný dvůr (směr na Stojčín) v provozu, bližší informace na bráně

Žirovnice
http://www.zirovnice.cz/zivotni-prostredi/ds-14935/p1=22594 zde hledejte dokument "Systém nakládání s odpadem v Žirovnici"

 

 


Tento seznam bude postupně aktualizován podle dodávaných informací.