SBĚRNA HRÁDEK - CZJ00297

 

Sběrna je součástí skládky odpadů a přijímá odpady.
- kategorie "nebezpečný"
- druhotné suroviny od podnikatelských subjektů i občanů

Provozní doba:
Po-Pá:
7.00-14.00 hod

Podmínky pro příjem odpadů:
Podnikatelské subjekty:
1.Dodavatel společně s odpadem přiveze vyplněnou průvodku odpadu a u nebezpečných odpadů stačí přepravní list NO (v příslušném počtu kopií), vše podepsané odpovědným/statutárním pracovníkem původce odpadu. Svým podpisem dodavatel odpadu garantuje kvalitu odpadu popsanou v průvodce. Průvodku i přepravní list nebezpečného odpadu je možno vyplnit i na skládce, pokud je přítomen odpovědný pracovník původce odpadů..
2.Dodavatel odpadů (původce, příp. dopravce, pokud původce není přítomen) je povinen na požádání obsluhy prokázat svou totožnost..
3.Odpad přijímaný na základě smlouvy se SOMPO, a.s. bude fakturován, pokud je platba vyšší než 100 Kč. Platba do 100 Kč je vždy v hotovosti..
4.Odpad přijímaný bez smlouvy se zásadně platí hotově..
5.Pokud dodavatel odpadu společně s odpadem nepřiveze průvodku odpadu, příp. přepravní list nebezpečného odpadu a není ji schopen na místě vyplnit a podepsat (dle bodu 1), případně u zatím neregistrovaných dodavatelů nebude schopen zjistit své IČO, pracovníci sběrny jsou oprávněni odpad nepřijmout a případ nahlásit příslušnému správnímu orgánu..
6.Množství odpadu je zjišťováno vážením na váze skládky, která je úředně kontrolována. Dodavatel odpadu je oprávněn kontrolovat zjišťování množství odpadu..
7.Dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy skládky a sběrny..

Občané, fyzické osoby nepodnikající:
1.Jsou povinni sdělit, z území které obce odpad pochází (trvalé bydliště, příp. místo rekreačního objektu)..
2.Na požádání obsluhy jsou povinni prokázat svou totožnost..
3.Platby jsou prováděny v hotovosti, pokud dodavatel neprokáže dohodu s obcí, z jehož území odpad pochází, že odpad uhradí tato obec..
4.Množství odpadu je zjišťováno vážením na váze skládky, která je úředně kontrolována. Dodavatel odpadu je oprávněn kontrolovat zjišťování množství odpadu..
5.Dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy skládky a sběrny.

odběr starých elektrozařízení a zářivek/výbojek/úsporných žárovek zdarma

sběr obalů a dalších spalitelných odpadů do lisovacích kontejnerů