SVOZ SEPAROVANÝCH ODPADŮ


Pod pojmem "Separované odpady" rozumíme

-papírové obaly (kartony, měkký papír)
-plastové obaly (PET lahve, duté obaly-kanystry, obaly od drogerie, pracích prostředků, folie apod.)
-tetrapackové obaly-sbírají se společně s plastovými obaly
-skleněné obaly směsné/barevné (vč. tabulového skla)
-skleněné obaly bílé

Do skleněných obalů žádném případě nepatří zrcadla, opaxit, porcelán a kamenina, varné sklo, chemické sklo, luxfery!

Standardní sběrnou nádobou je kontejner 1100 lt příslušné barvy:

modrý na papír
žlutý na plasty a tetrapack
zelený zvon na směsné sklo a tabulové sklo
bílý zvon na bílé skleněné obaly

Odpady papíru a plastů z obcí se sváží v jednotlivých linkách. Od podnikatelských subjektů se sváží pouze na základě smlouvy a jsou dvě možnosti: v pravidelné lince jako příslušná obec nebo "na telefon" v termínu jako příslušná obec. Po dohodě je možno svážet i nádoby menší, např. popelnice 240lt. Barva by měla být dle příslušného odpadu.
Sklo se sváží dle potřeb. Nemají stálé linky. Objednat vývoz je nutno dopředu. Jiné nádoby než zvony nelze vzhledem k použité technice svážet.

Všechny výše uedené odpady je možno předat na našich provozech Hrádek, Humpolec, Počátky.