SVOZY TKO


Oblasti neoznačené barvou si zajišťují svoz mimo společnost SOMPO, a.s.

Veškeré smlouvy pro subjekty s IČ na svoz TKO nezajišťují obce, ale je nutno je zajistit prostřednictvím obchodního oddělení SOMPO, a.s.

Svozce SOMPO, a.s.

V celé oblasti je možno použít
kulaté plechové popelnice 110 litrůsparrow , plastové popelnice 120 a 240 litrůsparrow , pytlesparrow
kontejnery 1100 litrůsparrow , kontejnery 600 litrůsparrow

Svozce Technické služby Humpolec

kulaté plechové popelnice 110 litrůsparrow , plastové popelnice 120 a 240 litrůsparrow , pytlesparrow
kontejnery 1100 litrůsparrow , kontejnery 600 litrůsparrow

Svozce Jiří Netoušek

kulaté plechové popelnice 110 litrůsparrow , plastové popelnice 120 a 240 litrůsparrow , pytlesparrow
kontejnery 1100 litrůsparrow , kontejnery 600 litrůsparrow

Upozornění:

Pokud uživatel popelnice topí pevnými palivy, je nutno zvážit vhodnost plastové popelnice, které nejsou vhodné pro horký popel a v kombinaci ohřátí popelnice horkým popelem s jeho váhou může dojít při vysypávání k deformaci nádoby, případně i k jejímu zničení ! Za takto vzniklé škody nemůže nést svozová firma odpovědnost.

Upozorňujeme na skutečnost, že dle výrobce má plastová 120 litrová popelnice nosnost max. 60 kg !! Při naplnění jinými odpady než odpadem komunálním (např. stavební sutě, zemina,....) může při vysypávání dojít k deformaci popelnice (nejde zavřít nebo otevřít víko) nebo až k utržení ucha! Protože v takovém případě jde o nedodržení podmínek pro svoz odpadů, SOMPO, a.s. nenese odpovědnost za takto vzniklé škody.

Svoz z pytlů (originální pytle SOMPO) je prováděn z přechodných stanovišť (letní tábory skautů, pionýrů, apod.) nebo u občanů tam, kde to je povoleno vyhláškou příslušné obce (rekreanti, chalupáři).