SBĚRNÉ DVORY

Černovice
http://www.mestocernovice.cz/nakladani-s-odpady/sberny-dvur-cernovice/

Humpolec
http://www.tshumpolec.cz/63-Odpadove-hospodarstvi/

Nová Cerekev
http://www.novacerekev.cz/sberny-dvur/ms-5455/p1=5455

Pacov
http://www.mestopacov.cz/organizace-zrizovane-mestem/lesotech-s-dot-r-o

Počátky
sběrný dvůr (směr na Stojčín) v provozu, bližší informace na bráně

Žirovnice
http://www.zirovnice.cz/zivotni-prostredi/ds-14935/p1=22594 zde hledejte dokument "Systém nakládání s odpadem v Žirovnici"