Od 1.1.2020 je zpoplatněn svoz papírových obalů od podnikatelských subjektů.
Cena je shodná jako u plastových obalů, t.j. 140,- Kč/výsyp nádoby.

Pozvánka na 31. řádnou valnou hromadu akcionářů SOMPO a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA - rok 2018

OPTIMALIZACE svozu odpadů