DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

S platností od 8.4.2020 je obnoven příjem odpadů od fyzických osob.

Od 1.1.2020 je zpoplatněn svoz papírových obalů od podnikatelských subjektů.
Cena je shodná jako u plastových obalů, t.j. 140,- Kč/výsyp nádoby
.

VÝROČNÍ ZPRÁVA - rok 2019

OPTIMALIZACE svozu odpadů