Poskytujeme služby v oblasti nakládání s odpady. Specializujeme se na papírové, plastové, tetrapackové či skleněné obaly. Zajišťujeme plastové a plechové popelnice, pytle a kontejnery.

SOMPO, a.s.

zdroj - Firmy.cz

Sídlo vedení společnosti SOMPO, a,.s. najdete ve 2 patře budovy České pošty na Svatovítském náměstí 126 v Pelhřimově.

Pro přístup do kancelářských prostor  společnosti použijte v předsálí přepážek pošty výtah vpravo, nebo schodiště vlevo do 2. patra přední části budovy.

Společnost SOMPO, a.s. byla založena 117 členskými obcemi – akcionáři v roce 1997.

SOMPO, a.s. se stalo nástupnickou organizací bývalého Sdružení obcí pro hospodaření s odpady které v oblasti odpadového hospodářství fungovalo od roku 1992.

Společnost postupně vybudovala centrální skládku odpadů v Hrádku u Pacova a na ni navazující provozní středisko svozu odpadů, včetně potřebné infrastruktury. Postupně dále byly vybudovány překládací stanice odpadů v Humpolci a v Počátkách. Dále se provedlo vybavení členských obcí nádobami na sběr separovaných odpadů pro sběr papíru plastů a skla a následně se rozběhl již od roku 1995 svoz těchto odpadů. V roce 2003 byla zprovozněna první jednoduchá dotříďovací linka separovaných odpadů, která se postupně modernizovala až do současné podoby.

Pro navyšující produkci separovaných odpadů je linka již nedostačující a tak si tento stav vyžádal investici do nové velkokapacitní dotříďovací linky odpadů která se současně montuje do nové velké haly a její uvedení do provozu se předpokládá v lednu 2018.

Naším společným cílem akcionářů a hospodářského vedení společnosti SOMPO, a.,s. je zabezpečit nyní i v budoucnu pro členské obce i podnikateské subjekty v regionu kompletní odborné služby v nakládání s odpady dle platné legislativy a za přijatelné ceny.