LINKA NA DOTŘIĎOVÁNÍ VYSEPAROVANÝCH ODPADŮ-OBALŮ - CZJ00297

Dotříďováním separovaných odpadů se firma SOMPO zabývá již od roku 2003. Původně pro to byla zbudována na středisku Hrádek malá dotříďovací linka, která byla z kapacitních důvodů v roce 2006 zrekonstruována a následně až do roku 2017 maximálně využívána.

Další nárůst sběru separovaných odpadů již v posledních letech zvládala dotřídit jen s obtížemi. Tyto důvody iniciovaly vedení společnosti SOMPO, a.s. k rozhodnutí o výstavbě nové moderní dotříďovací linky.
V roce 2017 se nejprve na středisku Hrádek provedla výstavba nové haly, do které firma Bluetech Pacov instalovala vysoce moderní dotříďovací linku separovaných odpadů, která splňuje nejnáročnější požadavky na jejich kvalitní dotřídění.

     
     
     
     
Fotografie v plném rozlišení najdete ve fotogalerii.

Zásady třídění v SOMPO:

Žádáme obce, aby se držely systému sběru zavedeným v SOMPO (viz výše, nebo viz Leták) a nenechaly se zmást různými "pokyny" a "doporučeními" (možná že i dobře myšlenými přicházejícími) z kraje Vysočina, případně i z jiných zdrojů. Náš systém je v souladu s celostátní koncepcí, je odsouhlasen Valnou hromadou SOMPO i Představenstvem SOMPO a jakákoliv změna v systému sběru by měla za následek zvýšené náklady na kontejnery, dopravu, třídění apod., které by musely hradit obce, potažmo občané.