NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ


SOMPO,a.s. nabízí zájemcům možnost zaměstnání na středisku Hrádek u Pacova v těchto profesích:

Bližší informace o požadavcích na jednotlivá zaměstnání a o platových podmínkách podá zájemcům na telefonu

č. 724859768 vedoucí střediska Hrádek pan Lipenský.